Regulamin konkursu „Top Fan”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie „Top Fan” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Babski Punkt Widzenia
 3. Konkurs odbywa się na terenie całej Polski.
 4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”, a po ogłoszeniu wyników i uznania za zwycięzcę Konkursu – Laureatem) przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 6. Niniejszy regulamin stosuje się wyłącznie w zakresie, który nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, a w przypadku, gdyby którekolwiek z zapisów okazał się niezgodny, w miejsce takiego zapisu stosuje się przepisy.
 7. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny, a Uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału w programie do żadnych świadczeń.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez Facebook.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki:

 • Posiadają aktywne, realne konto na portalu Facebook;
 • Są fanami strony fanpage na Facebooku  Babski Punkt Widzenia czego można dokonać poprzez wejście na stronę https://www.facebook.com/babskiswiattorebki/  kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Like” w prawej górnej części strony;
 •  spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie.

2. Konkurs odbędzie się w dniach od 01 marca 2018r, do odwołania.

3. Uczestnictwo weryfikowane będzie na podstawie posiadania statusu fana strony fanpage Babski Punkt Widzenia na Facebook’u.

4. Uczestnik ma obowiązek podać w wiadomości mailowej swój login na Facebooku jeśli różni się on od faktycznych danych osobowych Uczestnika.

5. Naruszenie zasad uczestnictwa w Konkursie powoduje:

a. wyłączenie Uczestnika z konkursu;

b. nie zobowiązuje Babski Punkt Widzenia do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz;

6. Aktywność jest liczona za komentowanie, lajkowanie i udostępnianie postów.

7.Aplikacja tylko pomaga w wybraniu najaktywniejszego fana, która pomoże w wyborze

§ 3 Nagrody w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia większej ilości osób nagrodami dodatkowymi oraz do zakończenia konkursu w przypadku braku zainteresowania konkursem „TOP FAN”.

§ 4 Przeprowadzenie konkursu

1. Wybór uczestnika uprawnionego do odebrania nagrody następuje w oparciu o jego efektywność na fanpage:

https://www.facebook.com/babskiswiattorebki/

2. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w następujących terminie do 10-tego każdego miesiąca.

§ 5 Ogłaszanie wyników i odbiór nagród

1. Wyniki Konkursu – imię i nazwisko Laureata – zostanie podane poprzez umieszczenie danych zwycięzcy na fanpage Babski Punkt Widzenia na Facebooku, na co każdy z Uczestników wyraża zgodę.

2. Laureat nagrody zobowiązuje się skontaktować z Organizatorem w ciągu 48h od opublikowania wyników, poprzez wiadomość prywatną na Facebook’u – w celu ustalenia szczegółów odebrania nagrody.

3. W przypadku braku kontaktu po stronie Laureata Konkursu nagroda zostanie przyznana innej osobie.

4. Nagroda będzie dostarczona Uczestnikowi za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź usługą kurierską. Wydanie nagrody nastąpi w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.

ORGANIZATOR NIE BIERZE POD UWAGĘ NADMIERNEGO I NAGŁEGO KOMENTOWANIA, LAJKOWANIA, UDOSTEPNIANIA POSTÓW, CZYLI SPAMU. OSOBA NARUSZAJĄCA REGULAMIN ZOSTAJE DYSKWALIFIKOWANA NATYCHMIASTOWO Z UDZIAŁU KONKURSU.